Quan điểm tổ chức không gian

 [Infographic] Tổ chức không gian trong “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia đã đưa ra 3 quan điểm, 5 không gian nhằm phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo bước chuyển có tính đột phá trong quá trình phát triển Thủ đô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO