DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

[Infographic] Tổ chức các cuộc họp, hội thảo về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 31 ngày 14/03/2024 và ý kiến của Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội nghị lần thứ 5 ngày 26/03/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các cuộc họp, hội thảo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO