Chương trình số 06-CTr/TU

Bồi đắp hệ giá trị gia đình Thủ đô
Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến là nơi hội tụ nhiều nét tinh hoa của dân tộc. Nổi bật trong đó là nét đẹp văn hóa gia đình, là ứng xử thanh lịch, văn minh trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nói theo cách khác, văn hóa gia đình là một trong những nền tảng, cốt lõi để hình thành nên giá trị văn hóa người Hà Nội; góp phần đưa những giá trị văn hóa Thủ đô thăng hoa lên tầm cao mới trong thời đại hội nhập quốc tế.
  • Tiếp tục vun đắp hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội
    Trong những năm qua, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước về văn hóa nói chung, công tác gia đình nói riêng, cấp ủy Đảng – chính quyền các cấp Hà Nội luôn quan tâm tới việc xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực Người Hà Nội thanh lịch văn minh thông qua việc ban hành Nghị quyết, xây dựng các mục tiêu, chương trình, kế hoạch mỗi giai đoạn và hằng năm. Đáng chú ý, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa vào Chương trình công tác lớn riêng trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, được xác định là khâu đột phá của Chương trình số 06-CTr/TU, nhiệm kỳ Đại hội XVII.
  • Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU
    Tinh thần của Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” đã lan toả đến từng thôn làng, ngõ xóm, từng người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO