Chuyển động Hà Nội

Thành lập Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm

Nguyên Hương 10/10/2023 21:19

Ngày 10/10/2023, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành văn bản số 2188 QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm.

Ảnh minh họa

Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Hội tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Quyết định được ký 10/10/2023, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đại diện Ban vận động thành lập Hiệp Du lịch quận Hoàn Kiếm, Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch và có liên quan đến du lịch với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của hội viên bền vững và hiệu quả. Đồng thời góp phần xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch của quận Hoàn Kiếm, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước. Hiệp hội cũng tạo mối liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật, về kinh doanh, dịch vụ, bình ổn thị trường, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm càng ý nghĩa hơn với các thành viên khi được ký ngày 10/10/2023, đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023)./.

20:33

Nguyên Hương