Nhạc sĩ Phú Quang chấm dứt hợp tác với trung tâm bản quyửn

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 20:30, 21/08/2014

NHN Online - Nhạc sĩ Phú Quang vừa thông báo rút tên khửi danh sách nhạc sĩ ủy quyửn cho Trung tâm bảo vệ quyửn tác giả âm nhạc Việt Nam vì cho rằng trung tâm nà y là m việc thiếu minh bạch.

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ "Em ơi Hà  Nội phố" cho biết, ông đã có buổi là m việc với nhạc sĩ Phó Аức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyửn tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và  kể từ ngà y 1-9-2014 xin ngừng việc ủy quyửn cho VCPMC dưới mọi hình thức.

Chính nhạc sĩ sẽ là  người chịu trách nhiệm vử bản quyửn đối với tác phẩm âm nhạc cũng như lời thơ của các nhà  thơ mà  ông sử­ dụng trong tác phẩm của mình trước pháp luật.

Trước quyết định nà y của nhạc sĩ Phú Quang, phía VCPMC đã đồng ý nhưng đử nghị nhạc sĩ Phú Quang không thông báo quyết định nà y rộng rãi trên truyửn thông. Tuy nhiên tác giả của nhiửu tình khúc hay vử Hà  Nội cho biết tính ông rất thẳng và  chưa bao giử nói sai điửu gì nên báo chí hửi ông sẽ nói điửu nà y.

Lý giải thêm vử quyết định của mình, nhạc sĩ Phú Quang cho biết ông không hà i lòng với cách là m việc của VCPMC là  thu tiửn đơn vị tổ chức một kiểu nhưng trả tiửn cho nhạc sĩ kiểu khác.

Аã nhiửu lần tôi chất vấn, đử nghị và  lên tiếng trước truyửn thông vử việc thu và  trả tiửn bản quyửn cho các nhạc sĩ của VCPMC - nhạc sĩ Phú Quang cho biết.

Nhạc sĩ bức xúc cho biết: Аơn vị tổ chức liveshow Bằng Kiửu cho biết nộp 4 triệu đồng/bà i của tôi cho VCPMC nhưng khi tôi hửi đại diện VCPMC thì nhận được câu trả lời là  đơn vị tổ chức vẫn đang quửµt tiửn. Sau đó 2 ngà y, đại diện VCPMC thông báo với tôi rằng họ đã thu tiửn nhưng vì chương trình nhân đạo nà y kia nên tác phẩm của tôi thu 700.000 đồng một bà i thôi.

Nhạc sĩ Phú Quang cho rằng cách là m việc của VCPMC là  lập lử đánh lận con đen.

Nguoilaodong