Chuyển động Hà Nội

Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID

Duy Minh 11:34 15/05/2024

Sáng nay 15/5, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP Hà Nội.

lqk1eujo.png
Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID

Theo Tờ trình của UBND TP, Luật Lý lịch tư pháp đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010.

Sau hơn 10 năm thi hành, Luật đã thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) ngày càng cao của công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND TP về việc ban hành quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công TP Hà Nội, việc cấp phiếu LLTP được triển khai bằng hình thức nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Việc tiếp nhận, giải quyết cấp Phiếu LLTP tại TP Hà Nội được thực hiện qua 4 hình thức: nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, qua ứng dụng VNeID. Khi thực hiện đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ cần có Căn cước công dân định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở cơ quan của Sở Tư pháp đề nghị cấp phiếu LLTP.

“Qua thời gian ngắn từ 22/4/2024 đến ngày 06/5/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID đạt 39,78%, có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố đạt 60,22%”- Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết.

Mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp Phiếu LLTP còn chưa cao. Đây là dịch vụ mới triển khai thí điểm trên VNeID nên chưa được nhiều người biết đến, do đó, ngoài việc tiếp tục tăng cường việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân của Thủ đô, cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ.

Để tiến tới sử dụng thống nhất ứng dụng VNeID trong giải quyết TTHC nói chung, trước mắt trong giai đoạn thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp của TP trên ứng dụng VNeID, UBND TP cho rằng cần thiết phải triển khai sớm các biện pháp đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID.

Trong đó bên cạnh việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cần thiết sớm ban hành cơ chế hỗ trợ người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID; thời gian thực hiện từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Sau khi nghe Ban Pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra, HĐND TP thông qua Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, hỗ trợ 100% phí phải nộp của các đối tượng quy định của Nghị quyết này mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Cụ thể, hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); mức hỗ trợ 100.000 đồng/lần/người. Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng khác; mức hỗ trợ 200.000 đồng/lần/người.

Trường hợp đối tượng quy định của Nghị quyết này có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp).

Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giao Sở Tư pháp./.

Duy Minh