Inforgaphic

[Infographic] Quy định tiêu chí chọn SGK trong cơ sở GDPT trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tô Ngọc Oanh 21:10 08/04/2024

Vào ngày 29/3/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tieu-chi-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-4.png

Tô Ngọc Oanh