Văn hóa - Xã hội

Từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, hoạt động văn học nghệ thuật đã có những chuyển động mới, tích cực và đáng được ghi nhận

Văn Thiện 09:20 14/01/2024

Ngày 12/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Thanh Duy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố; đại diện Tổng Biên Tập các Tạp chí văn nghệ trên cả nước.

Từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc toàn hoạt động văn học nghệ thuật đã có những chuyển động mới, với nhiều mặt tích cực, đáng được ghi nhận. Tinh thần, quyết tâm, khát vọng trong toàn giới văn học nghệ thuật đang dần được nâng cao, chúng tôi nhận thấy, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đang nhìn nhau để thi đua, các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cũng đang nhìn nhau để phấn đấu. Đặc biệt, trong toàn ngành có sự truyền cảm hứng, niềm tin tưởng ở những phát biểu chỉ đạo của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những kế hoạch, hoạt động được đề ra đang được Liên hiệp và các Hội thực hiện một cách rất hào hứng, thể hiện bằng việc mang những việc làm đó, gắn chặt vào chương trình công tác của mình.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2023 là năm có nhiều hoạt động như: Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học-Nghệ thuật trong thời kỳ mới”; chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI, 2014) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam - nay là Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; hướng đến tổng kết 50 năm nền Văn học-Nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất…

img_1547.jpeg
Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, năm 2023 là năm Đảng đoàn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tư vấn, phản biện xã hội, tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, từ đó có những ý kiến, tổng kết, đóng góp thiết thực với các cơ quan quản lý trong tham mưu chủ trương của Đảng, xây dựng chính sách của Nhà nước cho văn hoá nói chung và hoạt động văn học nghệ thuật nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Liên hiệp Hội, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố đã trình bày nhiều tham luận về đổi mới nội dung công tác hội, phát huy liên kết lĩnh vực-vùng trong tổ chức hoạt động; các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động Hội.

z5069491350961_462df90f0b62c0c9853f7803b749523b.jpg
PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhiều đại biểu khẳng định, thời gian qua hoạt động liên kết, phối hợp trên lĩnh vực văn học nghệ thuật của các tỉnh tại nhiều khu vực đã trở thành truyền thống, ổn định và ngày càng phát triển, vừa phục vụ yêu cầu chính trị của từng địa phương và của khu vực, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Đặc biệt, xu hướng liên kết vùng trong việc tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng được đẩy mạnh. Qua đó, giúp cho các văn nghệ sĩ có thêm điều kiện trao đổi, học hỏi với các vùng miền khác, để từ đó có thêm những góc nhìn mới, nhiều hiểu biết mới, để tạo nên tính chuyên nghiệp, thúc đẩy sự khác biệt độc đáo trong góc nhìn sáng tạo của văn nghệ sĩ.

z5069491357226_c86199ce0baf2cb05db77ef03d42d251.jpg
Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ mong muốn, các chủ trương, chính sách của Đảng về văn hóa, văn học Nghệ thuật sẽ ngày càng được cụ thể hóa, được Liên hiệp, các Hội VHNT Trung ương và các Hội VHNT tỉnh, thành phố sẽ triển khai thực hiện tốt hơn, để trong thời gian tới, khi đất nước có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng, văn học nghệ thuật sẽ góp phần tạo nên thành công cho những hoạt động này.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về Đại hội các Hội VH-NT chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam. Theo đó, hội nghị cũng đã bàn bạc, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Những tham luận, ý kiến tại hội nghị cũng đã đề cập nhiều vấn đề thiết thực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của VH-NT trên cả nước, hướng đến một năm mới với nhiều thành tựu nổi bật./.

Văn Thiện