Podcast

Câu chuyện truyền thanh: Kỳ 7 - Bình Liêu một thoáng

NHN - PODCAST 28/09/2023 20:00

Chiếc xe chở tổ công tác đến huyện Bình Liêu, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác được sắp xếp nghỉ ngơi ngay tại nhà dân ở gần đó để tiện cho việc tổ chức buổi tuyên truyền vào sáng mai. Các đoàn viên cùng với Hải, anh Bình đi phát tờ rơi cho các đoàn viên thanh niên khác.

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

NHN - PODCAST