Podcast

Câu chuyện truyền thanh: Kỳ 6 - Cuộc gặp bất ngờ

NHN - PODCAST 21/09/2023 20:00

Hải chở Thuỷ trên một chiếc xe máy đi chầm chậm dọc theo con đường ven biển, như chợt nghĩ ra điều gì, Thuỷ hơi rướn người lên trước hỏi Hải.

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

NHN - PODCAST