Podcast

Câu chuyện truyền thanh: Kỳ 5 - Cuộc hội ngộ bất ngờ

NHN - PODCAST 18/09/2023 20:00

Tổ công tác rời UBND thành phố sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền. Ngày mai họ sẽ xuống các huyện, xã để tiếp tục công việc của mình. Đêm cuối tại thành phố nên Nam bảo mọi người tuỳ nghi di tản đi chơi. Trời đêm phố biển sáng rực rỡ bởi ánh đèn ở khắp nơi. Nam và Hải đang đi nói chuyện thì chợt có tiếng gọi của một người đàn ông vọng đến.

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

NHN - PODCAST