Sự kiện & Bình luận

Diễn đàn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hà Oai 11:02 05/08/2023

Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

z4574768999584_8c4d6b0a2079f914939fb2d2cbc6c990.jpg
Các bạn sinh viên tham dự diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 4/8, tại TP Huế, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương.

Với mục tiêu tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới. Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp… tập trung thảo luận, chia sẻ các vấn đề như nhận diện hiện trạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các địa phương, trường đại học cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Định hướng giải pháp phát triển, thúc đẩy ĐMST&KN của Quốc gia và đánh giá vai trò của trường đại học trong hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, hiện nay đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là một động lực cho phát triển với mục tiêu “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế”.

z4574769004356_9ecbedf142519b306f4858010d94be6e.jpg
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại diễn đàn.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự phối hợp của Đại học Huế trong việc đồng tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay. Sự hiện diện đầy đủ của quý vị đại biểu từ các thành tố trong Hệ sinh thái, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn, các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp trong Diễn đàn là minh chứng cho sự quan tâm của quý vị đối với sự phát triển bền vững của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên dựa trên Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo” - Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Để thực hiện chủ trương và định hướng của Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông lưu ý các tỉnh miền Trung - Tây nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông - lâm nghiệp bền vững. Cần xác định việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

z4574768989690_448c74f1d4aa2276246489905ba00fab.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương.

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, với sự chủ động và xác định con đường đi phù hợp cho mình, năm 2021 tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong 3 địa phương trên toàn quốc được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng danh hiệu “Địa phương cống hiến tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp” và danh hiệu “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh và trao tặng năm 2022.

Hà Oai