Inforgaphic

[Infographic] Phương án điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố

Phương Anh 10/07/2023 16:41

UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 1/7, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện thu giá nước sạch sinh hoạt của người dân theo phương án dưới đây.

blue-creative-drinking-water-benefits-healthy-infographic-800-3000-px-800-3500-px-800-3000-px-1-_page-0001.jpg

Phương Anh