Emagzine

Lịch làm việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phương Anh 07:47 15/05/2023

Lịch làm việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa được ban hành theo Kế hoạch số 01 /KH-BCD ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2023.

blue-and-red-illustrated-modern-healthy-parenting-infographic-800-2600-px-1-_page-0001-1-.jpg

Phương Anh