Podcast

"HỘP NGHỆ THUẬT" - Số 11: Hồi sinh mảng màu cũ thành không gian sáng tạo

Ngân Hà 23/04/2023 20:00

Nguyễn Bùi Vũ - một trong những kiến trúc sư Việt Nam mang nghệ thuật đương đại vào kể lại câu chuyện lịch sử trên các công trình xưa cũ. Từ đó, tạo ra hệ sinh thái sáng tạo kết nối cộng đồng đặc biệt, vừa để tái tạo đô thị, vừa phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Số podcast này của Người Hà Nội nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 75 năm Ngày Kiến trúc Việt Nam (27/4/1948 – 27/4/2023).

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

Ngân Hà