Podcast

"HÀ NỘI TRONG TÔI LÀ..." - Số 11: Nấc thang tri thức trên phố Đinh Lễ

Podcast - NHN 20:00 20/04/2023

Nhân vật “mụ Hoa” là cô Vũ Thuý Hoa – một người bán sách rất yêu và ham đọc sách. Cửa hàng trên phố Đinh Lễ của cô Hoa khá nhỏ, sách xếp cao như tường thành với đủ các thể loại sách.

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

Liên hệ: podcast.nguoihanoi@gmail.com

Podcast - NHN