Inforgaphic

[Infographic] Chương trình dự kiến Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12

Phương Anh 29/03/2023 09:18

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp, thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 từ ngày 13 - 15/4/2023.

creative-waste-properly-and-correctly-colorful-infographic-800-3000-px-800-3500-px-800-3700-px-800-4000-px-800-3800-px-1-_page-0001.jpg

Phương Anh