Thơ

Về Đồng Dâu

Nguyễn Thanh Kim 07:48 07/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Về Đồng Dâu của tác giả Nguyễn Thanh Kim

Cầu mới xây hằn bê tông vững
ngoắt ngoéo lạ chi chốn Đồng Dâu
lối thôn bóng ngả chân thập thững
bạn thiết bây giờ có những ai

Lũ qua ngấm nước mưa xao lộng
rặng tre phờ gió nắng đòi phen
bùn đất se tường cây im động
người vẫn còn đây, sách vẫn nguyên

Ngót mươi năm xa về thăm bạn
nhà dựng chông chênh cuối sông Bùi
mặt sóng rớt hoài trái sung rụng
đời ta nào biết mấy chặng vui?

Nguyễn Thanh Kim