Đò chanh

Thơ - Ngày đăng : 07:29, 26/02/2023

Đò chanh

Đò chanh

Cây cầu mới bắc dở dang
Đò xưa thiêm thiếp mơ màng bến sông
Mưa phùn lạnh buốt gió đông
Nước xuôi sông Luộc rẽ dòng Hóa giang

Tinh sương mà đã muộn màng
Ta vừa đến bến, người sang sông rồi
Tâm can thoáng chốc rối bời
Lỡ đò, lỡ chuyến chơi vơi giữa dòng

Khẳng khiu trơ mấy cội bàng
Liêu xiêu lều quán níu giằng bến xưa
Một mai cầu nối đôi bờ
Ai thương đò dọc, ai chờ bến ngang

Ông cha mất ruộng rời làng
Bảy mươi năm trước khai hoang xứ người
Đời ta phiêu bạt góc trời
Vẫn nghe thảng thốt
đò ơi… nao lòng.

Phạm Trung Tín