Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2023

Chính sách & Quản lý - Ngày đăng : 14:22, 19/01/2023

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2023, kéo dài từ ngày 26/1 đến 3/6 tại các lễ hội lớn, lễ hội vùng, lễ hội nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nội dung nhằm tăng cường giám sát việc tổ chức và quản lý lễ hội, bảo đảm nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.

Theo đó, nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác bảo vệ và xử lý các hành vi xâm hại hoặc gây nguy cơ ảnh hưởng tới các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định; kiểm tra việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan; hoạt động kinh doanh, truyền bá văn hóa phẩm không được lưu hành, các đồ chơi mang tính bạo lực, nguy hiểm, cờ bạc trá hình; các hành vi xâm hại lấn chiếm di tích, xây dựng trái phép các công trình tín ngưỡng phá hoại cảnh quan môi trường trong khu vực lễ hội và di tích danh lam thắng cảnh; việc tiếp nhận, sắp đặt, bài trí các hiện vật, đồ thờ tự do tổ chức, cá nhân công đức tại các di tích trên địa bàn thành phố...

Bên cạnh đó, việc kiểm tra hồ sơ pháp lý về việc tổ chức lễ hội theo quy định cũng được tiến hành; kiểm tra công tác quy hoạch sắp xếp hàng quán, dịch vụ nơi trông giữ phương tiện giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy, nổ, vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống dịch trong các hoạt động di tích và lễ hội; việc thực hiện niêm yết công khai quy tắc ứng xử nơi công cộng tại di tích và lễ hội.

Phương Anh