Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tin tức - Ngày đăng : 21:02, 10/01/2023

Sáng 9/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 08-Ctr/TU) đã chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện.

z4025151134482_dddf40235d65dd4db3024e99757c2a82.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, chủ trì Hội nghị.

23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình bằng các Đề án, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 gắn với việc thực hiện các nội dung đảm bảo công tác an sinh xã hội và giảm nghèo tại địa phương. UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu trình HĐND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra tại 8 quận, huyện gồm: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Quốc Oai, Đông Anh. Thông qua công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo của các quận, huyện trong triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chuyên ngành và thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 08-CTr/TU, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật.

z4025151482273_169ced6d5087ecbabd73de018858f931.jpg
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố điều hành nội dung thảo luận.

Đến nay, đã có 23/27 chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Tỷ lệ thất nghiệp (2,23%); giải quyết việc làm (203.027 lượt người); tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo (0,095%); tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; tỷ lệ hỏa táng.

3 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch năm 2022 gồm: Số giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe; Tuổi thọ bình quân. 1 chỉ tiêu chưa triển khai thực hiện (Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia Chương trình sức khỏe học đường).

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát vào cuối quý I, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đáng lưu ý kết quả tặng quà Tết cao hơn so với năm trước, mở rộng đối tượng được tặng quà.

Cùng với đó, Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trong đó, HĐND Thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm quan tâm đến các đối tượng; ban hành chính sách về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, với tổng mức đầu tư trên 49.000 tỷ đồng.

Với sự quan tâm về chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 6.227.000 đồng/người/tháng (bằng 103,7% so với năm 2021).

z4025151871473_1eb8c2648ae32ebe827ffaea732235a4.jpg
Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị.

Dù có nhiều kết quả tích cực, song, tại hội nghị, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Một số chỉ tiêu khó thực hiện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả (các chỉ tiêu về lĩnh vực y tế); chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo và học sinh tham gia Chương trình sức khỏe học đường” còn chậm được triển khai thực hiện; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ gặp một số khó khăn, tiến độ giải ngân chậm. Tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội còn chậm so với kế hoạch, chưa có dự án mới khởi công và mở bán dẫn đến khó khăn trong triển khai cho vay...

Chú trọng kiểm tra, kiểm đếm công việc đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, quận, huyện, thi xã đã vào cuộc trách nhiệm, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, nên nhiều chỉ tiêu vượt cao.

z4025152231179_8356ca764473187c9212730828560c14.jpg
Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với những chỉ tiêu khó khăn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo chú trọng kiểm tra, kiểm đếm công việc đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo, vai trò tham mưu, thực hiện của tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đạt hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban thường kỳ hoặc đột xuất, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống y tế, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước mắt, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách tặng quà Tết theo quy định, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết. Huy động các nguồn lực, đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất.

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị từng ngành, địa phương cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai áp dụng ở địa phương mình hiệu quả; đồng thời, nhân rộng một số cách làm xã hội hóa ở các quận, huyện. Trong lúc chờ kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Thành phố, yêu cầu công việc vẫn phải chạy xuyên suốt, liên thông các lĩnh vực thì mới bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, nên cần việc giao ban chuyên đề, tháo gỡ vướng mắc, ở từng đơn vị. Trong đó, tập trung vào các nội dung khó khăn về chương trình sức khỏe học đường; chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân; thúc đẩy sổ khám sức khỏe điện tử…

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội