[Infographic] Phát triển du lịch biển, đảo thành sản phẩm chủ đạo

Emagzine - Ngày đăng : 16:02, 28/12/2022

Du lịch biển, đảo là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam, thu hút phần lớn lượng du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để du lịch biển, đảo thật sự trở thành một trong 4 sản phẩm chủ đạo của du lịch Việt Nam, các địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần có thêm nhiều chính sách, chiến lược phát triển dài hạn và bài bản.
navy-blue-future-forms-english-infographic-5-_page-0001.jpg

Phương Anh