Nhớ thương ơi

Thơ - Ngày đăng : 05:13, 05/10/2022

Nhớ thương ơi

Làm sao hết nhớ thương đây
Người dưng ơi những hao gầy lứa đôi
Bên nhau chỉ một lần thôi
Chia tay như đất như trời ở - đi
Thương mà chi! Nhớ mà chi!
Trăm năm biết có duyên gì(*)… người ơi
Người xa ta đã xa rồi
Mà hình bóng vẫn rối bời trong nhau
Em đi đâu? Ta về đâu?
Để trầu lỡ lứa, để cau lỡ thì…
-------------
* Lấy ý thơ của Nguyễn Du.

Trần Trọng Giá