Hà Nội: Sẽ tổ chức 240 phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng ngày

Tin tức - Ngày đăng : 14:43, 16/07/2021

Tại Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn TP được tổ chức hằng ngày, đồng bộ từ sàn trung tâm đến các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh.
Đó là nội dung được chỉ rõ trong Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND.
Theo Đề án, giai đoạn 2021-2025, bình quân hằng năm, tổ chức 240 phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng ngày, 12 phiên giao dịch việc làm đặc thù (gồm phiên chuyên đề theo ngành nghề và đối tượng lao động, phiên dành cho lao động khuyết tật, phiên online với các tỉnh trên toàn quốc), 10 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã.
Bên cạnh đó, TP sẽ hiện đại hóa hoạt động giao dịch việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động, giao dịch việc làm; phấn đấu tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên giao dịch việc làm đạt 30-35%.
 Xây dựng mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợp với điều kiện của thị trường lao động thành phố. Dự báo và đưa ra kết quả về cung lao động Hà Nội đến năm 2025 theo trình độ chuyên môn, lĩnh vực đào tạo, khu vực thành thị, nông thôn; về cầu lao động đến năm 2025 theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành cấp 1, nghề cấp 2...
Cùng với đó, toàn TP phấn đấu đến năm 2025, triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động; giải quyết việc làm hằng năm tăng 3-5% so với chỉ tiêu giải quyết việc làm của thành phố.
Giai đoạn sau năm 2025, TP phấn đấu tăng dần tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên giao dịch việc làm, đạt từ 50% trở lên. Từ năm 2026, công tác giải quyết việc làm hằng năm tăng 5-8%/năm so với chỉ tiêu giải quyết việc làm của TP.

KTĐT