Liên hoan hợp xướng tuyên truyửn Аại hội, Аại biểu toà n quốc lần XI

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 21:16, 26/12/2010

(NHN) Gần đây, Cục Văn hóa cơ sở đã giới thiệu cụ thể chương trình Liên hoan hợp xướng chà o mừng Аại hội, Аại biểu toà n quốc lần thứ XI của Аảng tại 2 khu vực Hà  Nội và  Thà nh phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

à”ng Trần Minh Chính “ Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết: Tổ chức Liên hoan hợp xướng là  hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyửn chà o mừng Аại hội, Аại biểu toà n quốc lần thứ XI của Аảng. Thông qua Liên hoan là  các chương trình nghệ thuật hoà nh tráng tưng bừng, mang đậm bản sắc dân tộc; thể hiện sự tôn vinh, long biết ơn, tin tưởng của toà n dân và o sự lãnh đạo của Аảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và  tình yêu quê hương đất nước.

Ảnh minh họa

Tham gia diễn Liên hoan là  các đoà n nghệ thuật quần chúng thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh và  các đơn vị nghệ thuật quần chúng trên phạm vi toà n quốc với số lượng khoảng 1600 diễn viên.

Những bà i ca dâng Аảng sẽ là  chủ đử xuyên suốt chương trình. Cụ thể, chương trình sẽ biểu diễn các ca khúc ca ngợi những công lao to lớn của Аảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước; Các thà nh tựu kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa xã hội... trong thời kử³ đổi mới; Chương trình là  các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng được dà n dựng cho biểu diễn giao hưởng và  múa minh họa...

Chương trình sẽ được tổ chức tại 2 khu vực: Thà nh phố Hà  Nội (19h30 ngà y 07/01/2011 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô); Thà nh phố Hồ Chí Minh (19h30 ngà y 10/01/2011 tại nhà  hát lớn TP. HCM).

Thiên Trường