Phản đối Trung Quốc đưa già n khoan đến vùng biển Việt Nam

Tin tức - Ngày đăng : 23:36, 04/05/2014

(NHN) Trả lời câu hửi của phóng viên vử thông báo hà ng hải ngà y 3.5.2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng già n khoan HD-981 tiến hà nh khoan và  tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29™58 vĩ bắc - 111o12™06 kinh đông từ ngà y 2.5 đến 15.8.2014.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: "Vị trí tọa độ hoạt động của già n khoan HD-981 nêu trong thông báo hà ng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoà n toà n trong vùng đặc quyửn kinh tế, thửm lục địa của Việt Nam, cách bử biển Việt Nam khoảng 120 hải lý. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử­ và  cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyửn của mình đối với hai quần đảo Hoà ng Sa và  Trường Sa, cũng như quyửn chủ quyửn và  quyửn tà i phán đối với vùng đặc quyửn kinh tế và  thửm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc vử luật Biển 1982. Mọi hoạt động của nước ngoà i trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đửu là  bất hợp pháp và  vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối".

Tập đoà n Dầu khí Việt Nam cũng ra thông cáo cho biết: Ngà y 2.5.2014 Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đã đưa già n khoan Hải Dương 981 (HD-981) và o định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029™ vĩ bắc, 111012™ kinh đông, cách bử biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyửn kinh tế, thửm lục địa của Việt Nam. Việc là m nà y của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đã xâm phạm quyửn chủ quyửn và  quyửn tà i phán của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc vử luật Biển năm 1982.

Ngà y 4.5.2014, Tập đoà n Dầu khí Việt Nam đã có thư gử­i Chủ tịch và  Tổng giám đốc của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc cực lực phản đối hà nh động nà y và  kiên quyết yêu cầu Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và  rút già n khoan HD-981 ra khửi vùng biển của Việt Nam.

Việc là m nói trên của Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc đi ngược lại tinh thần hợp tác giữa hai tập đoà n dầu khí quốc gia, trái với thông lệ của các hoạt động dầu khí quốc tế cũng như phương châm hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và  Trung Quốc.

Tập đoà n Dầu khí Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc không để tái diễn những việc là m tương tự.

TTXVN