Hà Hải Anh

Thơ - Ngày đăng : 21:13, 25/01/2022

Giêng - Hai

Nghe màu mạ mới hàn huyên
Đồng loang loáng nước soi mềm eo thon
Chợt nghe mắt ấy véo von
Giêng - Hai xuân đậu vai tròn em tôi...

Lòng xuân chợt tách nảy chồi!

Hà Hải Anh