“Truyện Kiều - Nguyễn Du/ Lê Thiết Cương - 24 tranh”

Lý luận - phê bình - Ngày đăng : 20:01, 23/05/2022

Tìm cách “phổ họa” vào Truyện Kiều theo phong cách tối giản với chất liệu bột màu trên vải màn bồi giấy dó, sau bao năm ấp ủ, họa sĩ Lê Thiết Cương vừa giới thiệu đến độc giả dự án đặc biệt - cuốn sách “Truyện Kiều - Nguyễn Du/ Lê Thiết Cương - 24 tranh”. 
“Truyện Kiều - Nguyễn Du/ Lê Thiết Cương - 24 tranh” do Nxb Dân trí ấn hành, có hai phần. Phần đầu là 24 bức tranh được Lê Thiết Cương vẽ trên cảm hứng từ những câu Kiều kèm theo là những dẫn giải của họa sĩ như một cách trò chuyện gợi ý để độc giả khám phá thêm vẻ đẹp của “Truyện Kiều”. Đó là phụ lục 177 chữ “Lòng” được họa sĩ tỉ mỉ thống kê trong 3254 câu thơ. Thêm nữa, mỗi bức tranh vẽ Kiều sẽ có một câu thơ ngắn của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sáng tác từ câu thơ Kiều và bức tranh đó hòa thành một bản tam tấu thơ - họa - thơ. Phần thứ hai là toàn bộ nội dung “Truyện Kiều” của Nguyễn Du theo bản in “Nguyễn Du - Truyện Thúy Kiều” của Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, ấn bản đầu do Vĩnh Hưng Long in năm 1925. Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, vẽ Kiều cũng như là dịch Kiều từ thơ sang hội họa, là phổ họa vào Kiều như nhạc sĩ phổ nhạc một bài thơ.  

HA-GP